Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każdego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy), aby ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek, wystarczy mieć punkty z jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, zgodnie z poniższą tabelą:

KIERUNEK

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Administracja

1) język polski,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie,

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1) język polski,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie,

Dietetyka

1) biologia,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub  język polski,

Energetyka

1) matematyka,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka(fizyka i astronomia), chemia lub informatyka lub język polski,

Filologia (specjalność: filologia angielska)

1) język angielski,

2) język polski,

3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy,

Finanse, rachunkowość i podatki

1) język obcy,

2) matematyka lub język polski,

3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie,

Fizjoterapia

1) biologia,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub  język polski,

Informatyka

1) matematyka,

2) język angielski,

3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka,

Logistyka
i transport

1) język obcy,

2) matematyka,

3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), informatyka lub język polski,

Położnictwo

1) biologia,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub  język polski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1) język polski,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia,

Pielęgniarstwo

1) biologia,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski,

Prawo

1) język polski,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie,

Ratownictwo medyczne

1) biologia,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski,

Zarządzanie

1) język obcy,

2) matematyka lub język polski,

3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie,

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1) matematyka,

2) język obcy,

3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka,

 

PRZYKŁAD 1
Kandydat ubiega się o przyjęcie na kierunek Informatyka. Zdawał na nowej maturze matematykę (59 % - poziom podstawowy), język angielski (68 % - poziom rozszerzony), język polski (poziom podstawowy: 60 % forma pisemna, 80 % forma ustna) i fizykę (poziom podstawowy: 35 %)
Na kierunek Informatyka kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy):

 1. matematyka,
 2. język angielski,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka.

Przeliczanie punktów:

 1. matematyka: 59 % poziom podstawowy = 60 pkt
 2. język angielski: 68 % poziom rozszerzony = 80 pkt
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka. Zdawana była matura z języka polskiego i fizyki. Punkty przeliczane są za język polski, forma ustana, ponieważ z tego przedmiotu kandydat może otrzymać najwięcej punktów: 80 % poziom podstawowy, forma ustna = 80 pkt.

Łącznie otrzyma punkty: 60 pkt + 80 pkt + 80 pkt = 220 pkt

 

Jeżyli kandydat zdawałby maturę tylko np. z języka polskiego, to otrzymałby punkty tylko za ten przedmiot i one wystarczą, by ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek.

 

PRZYKŁAD 2
Kandydat ubiega się o przyjęcie na kierunek Informatyka. Zdawał na starej maturze język polski (forma pisemna - ocena 4, forma ustna - ocena 5), biologia (ocena 5), język angielski (ocena 3).
Na kierunek Informatyka kandydat może otrzymać punkty maksymalnie z trzech przedmiotów (za jeden przedmiot z każdej grupy):

 1. matematyka,
 2. język angielski,
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka.

Przeliczanie punktów:

 1. matematyka: nie była zdawana matura = 0 pkt
 2. język angielski: ocena 3 = 40 pkt
 3. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka. Punkty przeliczane są za język polski, forma ustna ponieważ z tego przedmiotu kandydat może otrzymać najwięcej punktów: ocena 5 = 80 pkt.

Łącznie otrzyma punkty: 0 pkt + 40 pkt + 80 pkt = 120 pkt

 

 

Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne za jeden najkorzystniejszy wynik z wyżej wymienionych przedmiotów według następujących zasad:

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

 

Egzamin dojrzałości
"Stara matura"
(oceny)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom podstawowy
(procenty punktów)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne

2

30% - 44%

 

20

3

45% - 58%

 

40

4

59% - 72%

30% - 50%

60

5

73% - 86%

51% - 69%

80

6

87% - 100%

70% - 100%

100


Zasady przyjęcia na studia osób z egzaminem maturalnym potwierdzonym dyplomem IB (International Baccalaureate) lub EB (Europen Baccalaureate)


Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate)

 

Poziom SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy
Punkty
rekrutacyjne
Poziom HL Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty rekrutacyjne

7

100% 70 7 100%

100

6

90% 63 6 90%

90

5

75% 52,5 5 75% 75

4

60% 42 4 60% 60

3

45%

31,5

3 45%

45

2

30% 21 2 30%

30

 

Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate)

 

Wynik EB
Punkty rekrutacyjne
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
0,00 - 5,99 0 0
6,00 - 6,50 30 45
6,51 - 7,00 40 53
7,01 - 7,50 50 61
7,51 - 8,00 60 69
8,01 - 8,50 70 77
8,51 - 9,00 80 85
9,01 - 9,50 90 93
9,51 - 10,00 100 100

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów

 

 


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:
Telefon: 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl