BEZPŁATNE BADANIA DLA KANDYDATÓW

Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy na bezpłatne badania oraz druk zaświadczenia, które powinien wypełnić lekarz medycyny pracy dostępne są:
  • na stronie Uczelni (skan skierowania wypełnia kandydat i przedkłada w Poradni Medycyny Pracy, dodatkowo należy wydrukować w dwóch egzemplarzach zaświadczenie, które powinien wypełnić lekarz medycy pracy). Na terenie Legnicy będą honorowane skany skierowań. W pozostałych przychodniach proszę upewnić się czy powyższa forma dokumentu jest akceptowana. Jeśli nie, proszę pobrać oryginał skierowania z Uczelni.
  • w punkcie informacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (oryginał skierowania), pokój 34 w budynku A, tel. 76 723 22 10. Oryginał skierowania może być przesłany na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76 723 22 10.
Pobierz skierowanie i dwa druki zaświadczenia
skierowanie zaświadczenie
Coaching zdrowego stylu życia
pobierz pobierz
Dietetyka pobierz pobierz
Fizjoterapia pobierz pobierz
Pielęgniarstwo pobierz pobierz
Położnictwo* pobierz pobierz
Ratownictwo medyczne pobierz pobierz
Zdrowie publiczne pobierz pobierz

 

Bezpłatne badania lekarskie kandydaci mogą wykonać na terenie Legnicy w:

1. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, pokój 108A, tel. 76 72 11 706,

2. Dajax Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Czarneckiego 36, tel. 76 854 84 66,

3. Centrum Medycznym w Legnicy sp. z o.o., ul. Libana 8, tel. 76 723 38 34,

4. Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Rehabilitacji "LEGMEDICAL" s.c., ul. Płk. Karola Myrka 4B, tel. 76 871 96 41.

 

W załączeniu wykaz jednostek, wykonujących bezpłatne badania lekarskie na terenie Dolnego Śląska.

 

Placówki wykonują badania kandydatów na studia bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy. W przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie jest zwracany przez Uczelnię.